1rus

fb you od

Great Lent

Great Lent

Այս տարի փետրվարի 15-ից սկսվում է Մեծ Պահքի շրջանը: Այն տևում է 48 օր` Բուն Բարեկենդանից մինչև Ս. Հարության (Զատկի) տոնի նախօրեն: Այս տարի Ս. Հարության տոնը կնշվի ապրիլի 5-ին:

Պահքի շրջանում օգտագործում են բացառապես բուսական ծագում ունեցող սննդամթերք:
Պահքի ընթացքում հրաժարվում են ոչ միայն որոշակի կերակուրներից, այլև մոլի սովորություններից, շատախոսությունից, ստախոսությունից, հայհոյանքից և այլ մեղքերից:

Կերակրից հրաժարվելն առանց մեղքից հետ կանգնելու` անօգուտ է: «Սատանան միշտ պահքի մեջ է, ոչինչ չի ուտում, բայց մեղք գործելուց չի դադարում և չի հոգնում», - ասում է Ս. Գրիգոր Տաթևացին: «Լեռան քարոզում» Քրիստոս պահքի մասին ասում է. «Երբ ծոմ պահեք, տրտմերես մի լինեք կեղծավորների նման, որոնք իրենց երեսներն այլանդակում են, որպեսզի մարդկանց այնպես երևան, թե ծոմ են պահում, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, այդ իսկ է նրանց վարձը, այսինքն` մարդկանց երևալը և նրանցից գովվելը: Այլ երբ դու ծոմ պահես, օծի քո գլուխը և լվա քո երեսը, որպեսզի չերևաս մարդկանց ծոմ պահող, այլ քո Հորը, գաղտնաբար, և քո հայրը, որ տեսնում է, ինչ որ ծածուկ է, կհատուցի քեզ» (Մատթ. 6:16-18): Մեր Տերը սովորեցնում է, թե ինչ ոգով է պետք այն կատարել: Ինչպես հիվանդությունն է ազդում մարմնի վրա, այնպես էլ մեղքն է ազդում հոգու վրա: Պահեցողությունը չէ, որ մեղքը քավում է: Աստված է քավիչը: Սակայն պահեցողությունը կարևոր է քավչարար այս սրբագործության մեջ: Զղջումը, աղոթքը, ապաշխարանքը հիմնական պայմաններն են Աստծո բուժիչ և քավիչ զորությունն ստանալու:
Պահքի 40 օրը խորհրդանշում է անապատում Քրիստոսի քառասնօրյա աղոթքի, ծոմապահության և ապաշխարության շրջանը: Իր մկրտությունից հետո Հիսուս «հոգով անապատ առաջնորդվեց ու քառասուն օր փորձվեց սատանայից: Չկերավ ու չխմեց այն օրերին» (Ղուկ. 4:1-3): Հիսուս Իրեն ծոմապահության ենթարկեց մարդկային ցեղի փրկության համար, մարդկության փոխարեն Ինքն ապաշխարեց, որպեսզի բոլոր պահեցողություն անողների ապաշխարանքն իմաստ և իրականություն ստանան շնորհիվ Իր ծոմապահության: Քառասնօրյա պահքին հաջորդում է պահոց ևս մեկշաբաթյա շրջան` Ավագ շաբաթը: Այդ է պատճառը, որ քառասնօրյա կոչվող պահքը 48 օր է տևում:

Մեծ Պահքն ունի յոթ կիրակի, յոթ հիշարժան օրեր. Բուն բարեկենդան, Արտաքսում, Անառակի, Տնտեսի, Դատավորի, Գալստյան և Ծաղկազարդ:
Մեծ Պահքն այս տարի կիսվում է մարտի 11-ին և կոչվում է միջինք: Պահքն այդ օրը չեն ընդհատում: Պարզապես ժողովրդական սովորության համաձայն` այդ օրր բաղարջից պահոց գաթա են պատրաստում:

Մեծ Պահքի շրջանում վաղնջական կանոններով արգելված են եղել պսակադրությունները և մատաղը: Սակայն Վազգեն Ա կաթողիկոսի շրջաբերականով խիստ անհրաժեշտության դեպքում թույլատրվեց պսակադրություն կատարել Մեծ Պահքի շաբաթ և կիրակի օրերին, բացառապես Ավագ շաբաթվա բոլոր օրերի:

Եկեղեցական տոնացույցի համաձայն տարին բաժանվում է տոնական և պահոց օրերի: Պահոց 158 օրերի մեծ մասը կարճատև պահքեր են` օրապահքեր (չորեքշաբթի և ուրբաթ օրերը` ի հիշատակ Հիսուս Քրիստոսի մատնության և չարչարանքների) և շաբաթապահքեր, իսկ առավել ժողովրդականություն վայելող և ամենաերկարատև պահքը Մեծ կամ Քառասնորդական պահքն է: Ի՞նչ է պահքը: Առաջին իմաստով այն կամավոր ինքնազրկումն ու զսպվածությունն է սննդի նկատմամբ: Եկեղեցական ավանդության համաձայն` երեք տեսակի պահքեր գոյություն ունեն: Առաջինը սովորական պահքն է` կենդանական ծագում ունեցող սննդից (բացառությամբ մեղրի) և ոգելից խմիչքներից հրաժարումը: Երկրորդը սրբապահքն է` հրաժարումը նաև բուսական ծագման` ընդհուպ մինչև սոսկ աղուհացով սնվելը (Մեծ պահքի շրջանը կոչվում է նաև Աղուհացի շրջան): Երրորդը ծոմն է` միառժամանակ ընդհանրապես հրաժարումը սննդից և անգամ ջրից:
Իհարկե, կարելի է նկատի առնել պահքի օգտակարությունը նաև բժշկական տեսակետից, հատկապես Մեծի պահոց շրջանում, քանի որ գարնանամուտն առանց ճարպային, կենդանական սննդի անցկացնելը դրական ազդեցություն է ունենում օրգանիզմի վրա: Սակայն սխալ է այն մտայնությունը, թե պահքը սոսկ դիետա է` նիհարելու կամ որոշակի հիվանդություններից ձերբազատվելու համար: Պահքը չի սահմանափակվում միայն կենդանական սննդից հրաժարումով. այն առաջին հերթին հոգեկան ու բարոյական ամեն տեսակի ախտերից ու մոլություններից, մեղանչական մտքերից, խոսքերից ու գործերից մաքրվելն է, զղջմամբ ու ապաշխարությամբ աստվածահաճո և առաքինի կյանքին դառնալը: Պահոց շրջանում կարևոր է հոգևոր շնորնհների ու հատկապես եղբայրասիրության մեջ զորանալը, քանի որ, ինչպես Եզնիկ Կողբացին է ասում.«Մեկը կարող է կենդանու միս չուտել, բայց անընդհատ իր եղբոր միսը ծամել»: Այս պարագային կարևոր է նաև մեկ այլ ծայրահեղությունից զգուշանալը. պահք պահելը չպետք է պատճառ դառնա պահեցողության մեջ տկարացող մեր եղբայրակցին դատելու. «Ով ուտում է, թող չարհամարհի նրան, ով չի ուտում, իսկ ով չի ուտում, թող չդատի նրան, ով ուտում է» (Հռոմ.14:3):
Պահքի կարևորությունը առավել հարազատորեն ըմբռնելու համար պիտի ընդգծենք այն հանգամանքը, որ այն օրինադրվել է դեռևս դրախտում, և Աստծու կողմից մարդուն տրված առաջին պատվիրանը եղել է հենց պահք պահելը. «Դրախտում ամէն ծառի պտուղներից կարող ես ուտել, բայց բարու եւ չարի գիտութեան ծառից մի կերեք, որովհետեւ այն օրը, երբ ուտէք դրանից, մահկահացու կդառնաք» (Ծննդ.2:16-17):
Ի տարբերություն այլ եկեղեցիների, որոնք պարզապես թվակարգում են Մեծ պահքի 7 կիրակիները, Հայաստանյայց եկեղեցին սուրբգրային հիմք ունեցող յուրահատուկ անուններով ու խորհուրդներով է օժտել այդ կիրակիները: Դրանով նրանք կազմել են խորհրդանշական մի շղթա` արտացոլելով մարդու դրախտային կյանքի, պատվիրանազանցության ու անկման, աստվածորոնողության և աստվածային նախախնամությամբ փրկագործության ողջ ընթացքը:
Պահքերի (բացառությամբ օրապահքերի) նախորդ օրերը կոչվում են «բարեկենդան», իսկ Մեծ Պահքին նախորդում է Բուն Բարեկենդանը: Բարի կենդանություն, այսինքն` բարի, անհոգ և երջանիկ կյանք. այս իմաստն է ամփոփված «բարեկենդան» անվան մեջ, որ առավելագույնս արտահայտված ենք տեսնում Բուն Բարեկենդանի խորհրդում, որը Մեծ Պահքի առաջին կիրակին է և պատկերում է մարդու դրախտային երանավետ կյանքը: Այս խորհուրդը երևում է անգամ սննդի օգտագործման մեջ, քանի որ Բուն Բարեկենդանը կենդանական և ճոխ ուտելիք գործածելու վերջին օրն է: Մեծ պահքի երկրորդ կիրակին կոչվում է Արտաքսման և խորհրդանշում է մարդու` դրախտից արտաքսվելը և Աստծո տեսությունից զրկվելը: Հենց սա է խորհրդանշում ողջ Մեծ Պահքի շրջանում եկեղեցիների վարագույրների փակ մնալը և Ս. Հաղորդությունից հավատացյալների անմասն մնալը: Երրորդ կիրակին կոչվում է Անառակի և մատնանշում է առ Աստված դառնալու և կորուսյալ դրախտը գտնելու կարեվորագույն նախապայմանը` ապաշխարանքը: Չորրորդ` Տնտեսի կիրակին, ուսուցանում է նյութական հարստության տնօրինման կերպի դերը հավիտենական փրկության կամ կորստյան մեջ: Հինգերորդ` Դատավորի կիրակին, պատգամում է հարատև աղոթքի անփոխարինելի նշանակությունը փրկության համար: Վերջին` Գալստյան կիրակին, ամփոփում է Քրիստոսի ինչպես Ա Գալստյան խորհուրդը, այնպես էլ Երկրորդ գալստյան խոստումը:
Մեծ Պահքին անմիջապես հաջորդող շաբաթը կոչվում է Ավագ Շաբաթ և ընդգրկում է Փրկչի երկրային կյանքի վերջին կարևորագույն իրողությունները` հաղթական մուտքը Երուսաղեմ (Ծաղկազարդ), Վերջին Ընթրիքը, Մատնությունը, Չարչարանքները, Խաչելությունը, Մահը, Թաղումը և ի վերջո հրաշափառ Հարությունը` Ս. Զատիկը:

День памяти пророка Ионы

День памяти пророка Ионы

 

Пророк Иона, один из малых библейских пророков, преемник пророка Елисея, жил в VIII в. до Р. X.  Ветхозаветная Книга Пророка Ионы рассказывает о том, как однажды Господь повелел Ионе идти проповедовать покаяние нечестивым жителям города Ниневии. Иона не захотел исполнить волю Божию. Желая уклониться от возложенной на него миссии, он попытался на корабле убежать в Фарсис. Но от Бога никто не может укрыться, и, когда Иона плыл на корабле по морю, Господь, желая вразумить раба Своего, поднял великую бурю. Ужас объял корабельщиков, и Иона велел выбросить его в море, и, как только так сделали, буря прекратилась. А пророка Иону по велению Божию проглотил кит, и пробыл Иона в животе у кита три дня и три ночи. Там он плакал и каялся, непрестанно молясь Богу, и Господь повелел, чтобы кит изверг Иону на сушу. Тогда уже Иона безропотно, благодаря Бога, пошел исполнять волю Его. Вопреки ожиданиям, грешные жители Ниневии, от мала до велика, и даже сам царь, покаялись с постом и молитвой, и Господь отвратил от них гнев Свой.

В Новом Завете Иисус приводит этот пример пророка Ионы фарисеям, просящим у Него божественное знамение.

Армянская Апостолькая Церковь всегда отмечает память пророка Ионы в период Передового Поста, как-бы указывая на то, что истинным покаянием можно удостоиться милости и одобрения Божия.

Когда празднуется

19.01.2008
06.02.2009
29.01.2010
18.02.2011
03.02.2012
25.01.2013
13.02.2014
30.01.2015
22.01.2016
10.02.2017
26.01.2018
15.02.2019
07.02.2020
29.01.2021
11.02.2022
03.02.2023
26.01.2024
13.02.2025
30.01.2026
22.01.2027
11.02.2028
26.01.2029
15.02.2030

День памяти Свв. епикопа Марка, священника Пиония, дьяконов Кирилла и Вениамина и Свв. свидетелей Абдлмсега, Вормздана и Саена

День памяти Свв. епикопа Марка, священника Пиония, дьяконов Кирилла и Вениамина и Свв. свидетелей Абдлмсега, Вормздана и Саена

 

Священномученик Марк, епископ Арефусийский, пострадал за веру во Христа при императоре Юлиане Отступнике (361-363). По указанию императора Константина Великого он разрушил идольское капище. Когда вступивший на престол Юлиан начал преследовать христиан и возрождать язычество, враги решили отомстить святому Марку. Старый епископ сначала удалился от преследования, но, узнав, что язычники в поисках его предают истязаниям многих людей, он добровольно предал себя на неописуемые мучения. Жители города Арефусии, видя несокрушимую твердость святителя, отпустили его на свободу. Св. Марка сослали на далекий остров, где он оставался до последних дней своей жизни, посвятив себя проповедованию христианства.

Святой Пионий, священник из города Смирны, был одним из поборников распространения христианства во время гонения на христиан в царствование Декия (249 -251). Он был схвачен гонителями веры в день церковного праздника. После многих истязаний святого мученика распяли на кресте, обложили дровами и подожгли. Когда костер догорел, все увидели тело усопшего святого невредимым: даже волосы на его голове не сгорели, а лицо было светло и сияло Божественной благодатью.

Святой мученик дьякон Кирилл в царствование императора Константина Великого уничтожил много идолов в городе Илиополе. За это он был убит при Юлиане Отступнике. Язычники рассекли тело набожного христианина и, как дикие звери, кусали его, за что Господь покарал мучителей слепотой, язвами и другими страшными болезнями.

Святой мученик дьякон Вениамин обратил в христианство множество персов-язычников и за ревность к евангельской проповеди был замучен в Персии в V веке, в царствование Иезигерда Первого.

Нахарар персидского дворца Вормздан и персидский князь Саен были одними из многих мучеников в царствование Иезигерда Первого. Лишившись царских и княжеских довольствий, они до конца своих днех оставались верными вере Христа.

Абдлмсег был выходцем из богатой еврейской семьи в Персии. Он познакомился со своими ровесниками-христианами, когда пас стадо своего отца. Они крестили его, тезоименовав в Абдлмсега, что означает «слуга Христа». Отец Абдлмсега, не сумев убедить сына отступиться от своей веры, поразил его кинжалом на том самом месте, где  тот получил крещение.

Когда празднуется

28.01.2008
16.02.2009
08.02.2010
28.02.2011
06.02.2012
04.02.2013
24.02.2014
09.02.2015
01.02.2016
20.02.2017
05.02.2018
25.02.2019
17.02.2020
08.02.2021
21.02.2022
06.02.2023
05.02.2024
24.02.2025
09.02.2026
01.02.2027
21.02.2028
05.02.2029
25.02.2030

День памяти Свв. мучеников Атомянов

День памяти Свв. мучеников Атомянов

 

 

Армянская Апостольская церковь день памяти Св. Атомянов всегда отмечает в понедельник второй недели перед Масленицей.

Атомяны служат наилучшим примером для каждого христианина, ибо они, исповедуя Господа и пребывая в молитвах, преодолели всевозможные трудности.

Полководцы-христиане Атомяны - Атом Гнуни и Маначир Рштуни - со своими полками состояли на службе во дворце у Персидского царя-идолопоклонника Иезигерда. По провокации верховного жреца Иезигерд начал гонения на христиан с целью изжить христианство из Персии. Атомяны получили послание, в котором Иезигерд приглашал их, вместе со своими полками, во дворец с целью отречь их от своей веры. Полководцы сперва повиновались, однако, зная о подготовленной царем западне, вернулись на родину и нашли себе убежище в губернии Андзевацяц. Узнав о преследующей их многочисленной персидской армии, блаженные воины Атома Гнуни, укрепленные пророчествами святого отшельника и ночным видением своего полководца, предали себя на добровольную смерть. Персидское войско настигло воинов и зарубило их мечами. А Маначир Рштуни вместе со своими спутниками добрался до родного Рштуника и был замучен в 449 году.

Когда празднуется

21.01.2008
09.02.2009
01.02.2010
21.02.2011
06.02.2012
28.01.2013
17.02.2014
02.02.2015
25.01.2016
13.02.2017
29.01.2018
18.02.2019
10.02.2020
01.02.2021
15.02.2022
06.02.2023
29.01.2024
17.02.2025
02.02.2026
25.01.2027
15.02.2028
29.01.2029
18.02.2030

День памяти Свв. священников Гевондянов

День памяти Свв. священников Гевондянов

Сретение Господа нашего Иисуса Христа (Тъярнэндарач)

Сретение Господа нашего Иисуса Христа (Тъярнэндарач)

 

В этот Господний праздник Армянская Церковь воспоминает важное событие в земной жизни Господа нашего Иисуса. По закону Моисееву женщине, родившей младенца мужского пола, в продолжение 40 дней было запрещено входить в храм Божий. После этого срока мать приходила в храм с младенцем, чтобы принести Господу благодарственную и очистительную жертву и получить благословение от священника. Об этом упоминает евангелист Лука: «А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли Его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, Как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужского пола, разверзающий ложесна, был посвящен Господу; И чтобы принести в жертву, по реченному в законе Господнем, две горлицы или двых птенцов голубиных» (Лук. 2:22-24). Представляя этот отрывок из жизнеописания Иисуса, Лука повествует также о праведном старце Симеоне, которому было откровение, что он не умрет, пока не увидит Христа Спасителя.

Армянская Апостольская Церковь отмечает Сретение Господне 14-го февраля, на сороковой день после Богоявления. Согласно церковному уставу, накануне праздника, вечером 13-го февраля, по завершении вечернего богослужения совершается Андастан - обряд освящения четырех сторон света, после чего совершается обряд благословения свечи. Согласно древнейшей традиции, восходящей к дохристианской эпохе, от благословленной свечи разжигается костер, символизирующий спасительный свет Христа.  

Распоряжением Католикоса Всех Армян Гарегина Второго Сретение Господне провозглашено Днём благословения молодоженов. После праздничной Св. Литургии Тярндарача во всех церквях совершается обряд благословения молодоженов. Если день Тярднарача совпадает во времени с Великим Постом, то в церквях открывают завесы Св. алтарей и служат открытую Литургию.

Когда празднуется

14.02.2008
14.02.2009
14.02.2010
14.02.2011
14.02.2012
14.02.2013
14.02.2014
14.02.2015
14.02.2016
14.02.2017
14.02.2018
14.02.2019
14.02.2020
14.02.2021
14.02.2022
14.02.2023
14.02.2024
14.02.2025
14.02.2026
14.02.2027
14.02.2028
14.02.2029
14.02.2030

День памяти Свв. Вардана Мамиконяна и его 1036 соратников

День памяти Свв. Вардана Мамиконяна и его 1036 соратников

 

26-го мая 451-го года произошла Аварайрская битва. По словам летописца, «каждый человек в душе был церковью и сам же священником». Во имя сохранения родины, Армянской Церкви и христианской религии смертью героев пали князь Вардан Мамиконян и его 1036 соратников - великие святые Армянской Апостольской Церкви. Своей смертью они доказали волю армянского народа к жизни и его право на существование Аварайрская битва стала свидетельством того, что воистину ничто не отвратит армян от идеи христианской родины.

Со дня принятия христианства в Армении Церковь была вовлечена в дело защиты отечества. Ярким примером тому является Аварайрская битва. Армянская Церковь, во главе с католикосом Иосифом и священником Гевондом, вместе с армянскими воинами участвовала в войне с персами. Перед битвой священнослужители не только воодушевляли воинов, но и крестили их и укрепляли в них веру и дух. «И соорудили алтарь, и совершили святое таинство: приготовили также купель, и если среди воинов были некрещенные, всю ночь крестили их, и наутро приняли святое причащение», - пишет летописец Егише о том, что происходило накануне Аварайрской битвы.

В День памяти Свв. Вардананц в Первопрестольном Св. Эчмиадзине и во всех армянских церквях служат Св. Литургию.

Когда празднуется

31.01.2008
19.02.2009
11.02.2010
03.03.2011
16.02.2012
07.02.2013
27.02.2014
12.02.2015
04.02.2016
23.02.2017
08.02.2018
28.02.2019
20.02.2020
11.02.2021
24.02.2022
16.02.2023
08.02.2024
27.02.2025
12.02.2026
04.02.2027
24.02.2028
08.02.2029
28.02.2030

Истинная Масленица (Бун Барекендан)

Истинная Масленица (Бун Барекендан)

 

Масленица у армян называется Барекендан, что дословно означает «доброе житие», «радость жизни». В старину в Масленицу готовили обильную пищу, веселились, а бедняки становились предметом всеобщего внимания и пользовались общественным столом. В воскресную ночь после Масленицы на ужин ели мацун (простоквашу) и катнов - молочную рисовую кашу.

Так как посты некоторых других праздников также имеют масленицу, то эта называется Истинной. Она отмечается в воскресенье перед началом Великого поста. В субботу накануне Истинной Масленицы алтарная завеса закрывается на весь период Великого поста. Масленица – воспоминание человеческого счастья, которым наслаждались Адам и Ева в раю. В Масленицу человеку можно было вкусить все плоды за исключением плода с дерева знания, что символизирует пост. Масленица является выражением добродетелей. В этот день люди выходят из траура и начинают радоваться, забывают о страданиях и находят утешение. Каждый христианин смиренностью души, покаянием, постом и с надеждой на милость Божия приступает к сорокадневному Великому Посту.

Великий Пост длится 48 дней – от Истинной Масленицы до праздника Св. Воскресения – Пасхи. В период поста в пищу употребляются продукты исключительно растительного происхождения. В течение поста отказываются не только от определённых видов еды, но и от страстных увлечений, многословия, лжи, ругательств и других грехов. Бесполезно отказываться от пищи, не отказываясь при этом от греха. В «Нагорной проповеди» Христос так говорит о посте: «Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» /Матф. 6:16-18/. Наш Господь учит нас, в каком духе надо всё это совершать. Как болезнь влияет на тело человека, так и грех влияет на его душу. Не через пост прощаются грехи, а волею и милостью Божией. Однако соблюдение поста играет немаловажную роль в деле очищения от грехов. Раскаяние, молитва, епитимья – вот основные условия для получения прощения и исцеления силой Божией.

40 дней поста – это период говения и покаяния; они символизируют сорокадневную молитву Христа в пустыне, когда после крещения Иисус «поведён был Духом в пустыню. Там сорок дней Он был искушаем от диавола и ничего не ел в эти дни» /Лук. 4:1-3/. Иисус взял на Себя подвиг поста ради спасения рода человеческого, вместо человеков Он принял покаяние, чтобы покаяние всех постящихся обрело реальный смысл, ибо совершается по Его примеру. Сразу за сорокадневным постом следует ещё недельный пост – Страстная Седмица. Но Великий пост называют сорокадневным, хотя он и длится 48 дней. Великий Пост охватывает семь воскресений, отражающих восемь особо памятных событий: Жизнь в раю (Истинная Масленица), Изгнание, Возвращение блудного сына, Притчу о неверном Домоправителе, Притчу о неправедном Судье, Пророчество о Втором пришествии и Въезд в Иерусалим (Цахказард / Вербное воскресенье).

Когда празднуется

03.02.2008
22.02.2009
14.02.2010
06.03.2011
19.02.2012
10.02.2013
02.03.2014
15.02.2015
07.02.2016
26.02.2017
11.02.2018
03.03.2019
23.02.2020
14.02.2021
27.02.2022
19.02.2023
11.02.2024
02.03.2025
15.02.2026
07.02.2027
27.02.2028
11.02.2029
03.03.2030

День памяти Святого полководца Феодора

День памяти Святого полководца Феодора

 

Святой Полководец Феодор - всехристианский святой, память о котором Армянская Апостольская Церковь отмечает в субботу первой недели Великого поста.

Святой мученик Феодор родился в городе Амасии Понтийской области, в семье набожных христиан, был воином под начальством некоего Вринка. Его принуждали принести жертву идолам. Святой Феодор твердо, во всеуслышание исповедал свою веру во Христа. Его обвинили в поджоге языческого храма и бросили в темницу на голодную смерть. Там ему явился Господь Иисус Христос, утешил и подкрепил его. Приведенный вновь к правителю, святой Феодор еще раз смело и безбоязненно исповедал свою веру, за что был предан новым истязаниям и осужден на сожжение. Мученик Феодор без трепета взошел на костер и с молитвой и славословием предал свою святую душу Богу (306). Неповрежденное огнем тело святого Феодора было погребено в городе Евхаитах, недалеко от Амасии. Впоследствии мощи его были перенесены в Царьград, в храм, освященный во имя его. Глава же его находится в Италии, в городе Гаэте.

Святой Феодор своей смелостью и верой во Христа победил огромного змия. Это произошло около 306 года при римском императоре Галерии (305 - 311).
В иных церквях он известен под именем Тирон, что в переводе с греческого означает «воин-новопришелец».

Когда празднуется

09.02.2008
28.02.2009
20.02.2010
12.03.2011
25.02.2012
16.02.2013
08.03.2014
21.02.2015
13.02.2016
04.03.2017
17.02.2018
09.03.2019
29.02.2020
20.02.2021
05.03.2022
25.02.2023
17.02.2024
08.03.2025
21.02.2026
13.02.2027
04.03.2028
17.02.2029
09.03.2030

Воскресенье об Изгнании Адама из рая

Воскресенье об Изгнании Адама из рая

 

В Армянской Апостольской Церкви каждое из воскресений Великого поста имеет свое название и значение. Второе воскресенье называется Воскресеньем об Изгнании Адама из рая и напоминает о самом страшном наказании человека - изгнании из рая, лишение вечного блаженства. «И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят» (Быт. 3:23). Предыстория такова: человек, послушавшись лживому совету Сатаны, нарушил Божии заповеди и вкусил запретный плод. В наказание ему не была дана смерть, однако он был проклят и лишился дарованного Богом бессмертия. Бог сказал жене: «Умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой» (Быт. 3:16), а Адаму сказал: «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят; ибо прах ты, и в прах превратишься» (Быт. 3:19). Грех Адама наложил трагический отпечаток на судьбу всего человечества. Но второй Адам в лице Христа расчистил дорогу в рай, дав людям покаяние, крещение и взяв на себя их грехи.

Когда празднуется

10.02.2008
01.03.2009
21.02.2010
13.03.2011
26.02.2012
17.02.2013
09.03.2014
22.02.2015
14.02.2016
05.03.2017
18.02.2018
10.03.2019
01.03.2020
21.02.2021
06.03.2022
26.02.2023
18.02.2024
09.03.2025
22.02.2026
14.02.2027
05.03.2028
18.02.2029
10.03.2030